Home About us Products Downloads Catalogs Portfolio FAQ. Contact US
 

ิตและจำหน่ายนั่งร้าน ท่อเหล็กและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างครบวงจร โ

บริษัท T.C.B. HOME CENTER จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรและด้วยคุณภาพของสินค้าและ การบริการที่เราทุ่มเทเอาใจใส่แก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ T.C.B. HOME CENTER มั่นใจที่จะอยู่ดูแลรักษาความเป็นผู้นำด้านนั่งร้าน และอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดไป
T.C.B. HOME CENTER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ในซอยแบริ่ง 29 บนถนนสุขุมวิท 107 และมีพื้นที่คลังสินค้ามากกว่า 20,000 ตร.ม. บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านกลาง จ.ปทุมธานี นอกจากนั้น ทาง T.C.B. HOME CENTER ยังขยายเครือข่ายไปในภูมิภาคต่างๆ โดยการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับสินค้าใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียง

 

All site contents copyright ©1999-2015